Plan processen en taken in en volg op

Plan en beheer uw taken en processen gedigitaliseerd, centraal en decentraal voor alle logistieke dienstverleningen aan uw vloot. Communiceer eenvoudig met interne en externe leveranciers van diensten via werkbonnen en e-mails. Behoud controle en overzicht over de belangrijkste taken via visuele planborden, gedetailleerde rapportering en overzichtslijsten.

  • Aanmaken van vooraf gedefinieerde templates voor checklists, taken en processen
  • Aanvragen goedkeuren en inplannen
  • Werkbonnen genereren en communicatie met aangepaste templates per klant of leverancier
  • Registratie van prestaties door interne en externe leveranciers rechtstreeks in het platform
  • Eenvoudige statusopvolging van taken en processen
  • Prijsdetails toevoegen op basis van prestaties, artikels en diensten
  • Gedetailleerde rapportering raadplegen over overtijdige taken, nog in te plannen processen en prestaties per voertuig, klant of leverancier