Bied een betere en snellere service

Sla alle contact-, betalings- en boekhoudkundige gegevens van uw klanten op in onze klantenbeheersmodule. Alle informatie is overal toegankelijk en wordt automatisch gebruikt in facturatie workflows en rapportering. Beheer uw klanten met gemak en ondervind de voordelen van doorgedreven automatisatie in uw administratie:

  • Automatisch gegevens uitlezen met eID, Graydon of VIES
  • Betalings- en boekhoudkundige informatie gebruik in facturatie workflows
  • Mandaten aanmaken voor domiciliëring
  • Integraties met CRM tools en andere software